VVGM

Veiligheid, Veiligheidsbewust, Gezondheid en Milieu zijn bij alle projecten zeer  belangrijke aandachtspunten.
De veiligheid staat binnen de organisatie hoog in het vaandel. Diepstraten Wapeningstaal is ervan  bewust dat ieder project risico´s met zich mee kan brengen.
Voorafgaand aan een project wordt er altijd gekeken wat er gedaan kan worden om veilig , veiligbewust en gezond te blijven werken, ook als men in een noodsituatie komt.
Om risico´s te ondervangen en veilig, veiligbewust te kunnen werken is een plan opgesteld voor de beïnvloeding van het VVGM Bewustzijn en VVGM Gedrag.
De focus in dit plan ligt op, hoe meer we bewust zijn met ons werk, hoe meer we een ongeval kunnen voorkomen.
Als organisatie vinden wij het een must om de onveilige situaties en bijna-ongevallen in kaart te brengen. Alleen dan krijgen wij het samen voor
elkaar om risico’s weg te nemen.
Onveilige situaties en bijna-ongevallen kunnen wij in kaart brengen met signaal/check hulpmiddelen, maar dit houdt tevens in dat alle
medewerkers een actieve rol moeten hebben bij  de 6 aspecten die de input vormen voor een veilige werkomgeving met een veilig bewuste medewerker.

  1. Checken

  2. Observeren

  3. Signaleren

  4. Aanspreken

  5. Melden                                                  

  6. Complimenteren

                          

Binnen iedere afdeling van de organisatie leren we diverse vaardigheden en delen wij kennis met elkaar.
Wij houden rekening met de verschillen van de werknemers en weten hier goed op in te spelen als het gaat om het verstrekken van vaardigheden,
kennis en informatie delen en het veilig bewust maken van de medewerker. Vanuit die gedachte is het Veiligheidsteam ontstaan.

Het DWS veiligheidsteam komt 2 wekelijks bij elkaar om protocollen, knel en verbeterpunten te bespreken op het gebied van,
veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit. Dit team zorgt ervoor dat de veiligheid en gezondheid niet alleen gaat om een veilige werkplek,
maar ook om veilig gedrag van de werknemer zelf. Het veiligheidsteam kijkt continu naar het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden van de
werknemers op iedere afdeling binnen de organisatie. Mogelijke risico’s van diverse functies worden in kaart gebracht en alle meldingen zowel de positieve als de
negatieve worden met elkaar besproken zodat oplossingen en verbeter momenten gerealiseerd kunnen worden.
Als team zijn wij ons ervan bewust dat dit een continu proces is waarin de input van onze medewerkers van belang is.
Om de bewustwording, gedragsverandering en veiligheid van de medewerkers te verbeteren is specifiek voor de medewerker

van Diepstraten D-WS Veiligheidsapp ontwikkeld.

Omdat veiligheid een speerpunt is binnen onze organisatie,  is het bewust zijn en blijven en veilig werken, een voorwaarde binnen Diepstraten Wapeningstaal.

Het gezamenlijk bedenken van veilig uitvoerbare constructies en het investeren in opleidingen dragen bij aan een veiliger werkomgeving.
Diepstraten Wapeningstaal B.V. is VCA * en SCL trede 3 gecertificeerd.
Onze medewerkers beschikken over alle benodigde certificaten om te komen tot een veilige uitvoering van de werkzaamheden.

      


Alle certificaten en het VVGM Handboek zijn op te vragen bij onze VGM Kwaliteitsmanager en/of VGM Coördinator.

Siham Tajjiou
VGM Kwaliteitsmanager

- 0184-620366

Als VGM kwaliteitsmanager ben ik verantwoordelijk voor veiligheid, veiligheidsbewustzijn, gezondheid en milieu binnen Diepstraten Wapeningstaal B.V. 
Ik volg de arbo, milieu wet en regelgeving, die aan constante verandering onderhevig is. Daarnaast waarborg ik 
de kwaliteit en de continuïteit van het veilig, veilig bewust werken.
Profielschets
Peter Leeuwestein
VGM Coordinator

0184-620377

Als VGM Coordinator ben ik praktisch ingesteld en zeer oplossingsgericht. Ik ben veel van mijn tijd bezig met het waarborgen en naleven van de wettelijke bepalingen op het gebied van Arbo-Veiligheid en milieu aspecten, alsmede het optimaliseren om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Mocht u een onveilige situatie signaleren dan kunt u mij altijd bellen of mailen.
Profielschets

 

 

 

© 2019: Diepstratenwapeningstaal.nl | Alle rechten voorbehouden Sitaj & Zotaj | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress