Werkwijze 3D

 

Ontwerptraject:
Vanaf het moment dat de eerste wapeningsgegevens bekend zijn, qua ontwerp en/of mm2 is het van belang dat bij het uitwerken van de tekeningen onze werkvoorbereiding actief kan deelnemen. Op basis van onze ruime ervaring bij vergelijkbare projecten kunnen wij adviseren om tot een optimaal uitvoeringstraject te komen.

Tijdens het traject worden onderstaande onderwerpen uitgewerkt:


Uitvoerbaarheid
De wapeningsconstructie dient in een logische en arbo verantwoorde volgorde aangebracht te worden. 
Mede door de toepassing van de Eurocode 2 is het belangrijk de wapening dermate te construeren dat wordt voldaan aan alle eisen zonder afbreuk te doen aan de uitvoerbaarheid. Onze werkvoorbereiding/modelleurs, maken bij het uitwerken van wapeningsvoorstellen gebruik van het programma Allplan. Door de toepassing van dit 3D programma kunnen wij tevens in een vroeg stadium onderlinge conflicten van constructies waarnemen en de bijbehorende oplossingen bieden.Prefabricage

In de ontwerpfase zullen wij beoordelen of onderdelen in aanmerking komen voor prefabricage en eventueel de wapening hierop aanpassen. Door onderdelen vooraf op de fabriek en/of op locatie te prefabriceren kan een forse bouwtijdwinst worden behaald. Bij het uitwerken van prefab wapeningselementen wordt gebruik gemaakt van Allplan 3D.


Toepassing 3D 

De toepassing van 3D wapenen is bij Diepstraten Wapeningstaal niet meer weg te denken. Complexe wapeningsconstructies worden
aan de hand van 3D modellen inzichtelijk gemaakt en eventuele clashes worden op voorhand voorkomen.


3D ontwerptraject 
Onze 3D modelleurs worden bijgestaan door ervaren werkvoorbereiders die nauwgezet meekijken gedurende het ontwerp.De basis informatie die verstrekt wordt door de constructeur worden beoordeeld op;

  • Uitvoerbaarheid

  • Arbo vriendelijke uitvoering

  • Optimalisaties

  • Prefabricage mogelijkheden   


Uitvoering
Ons uitvoerend personeel wordt voorzien van een zogeheten stappenplan. Dit is een draaiboekje gegenereerd uit het 3D model, welke stap voor stap de opbouw van de wapeningsconstructie weergeeft.


Planning
De planning wordt door onze projectleiding in samenspraak met de uitvoerend voorman bewaakt. Het inzetten van personeel zal afhankelijk van de voortgang op de bouwlocatie en de planning worden aangepast naar behoefte.

Onderaannemers en toeleveranciers
Voor alle activiteiten waar onderaannemers voor worden gecontracteerd doet Diepstraten uitsluitend zaken met partners waar een langdurige relatie mee is aangegaan. Door deze werkwijze kan de kwaliteit bij Diepstraten Wapeningstaal B.V. worden gegarandeerd

 

© 2019: Diepstratenwapeningstaal.nl | Alle rechten voorbehouden Sitaj & Zotaj | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress